Pokládka obrubníků

Vibrační hutnící stroj Waccer Příprava betonového lože Usazení obrub (obrubníků) Dorovnání obrub (obrubníků)
  • Vytýčení směru a výšky obrub.
  • Dovolují-li to dispoziční poměry, doporučujeme při vytyčování obrubníků respektovat rozměry zvolené dlažby, aby nebylo nutné provádět dořezávání nebo doštípávání kamenů.
  • Vyrovnání terénu v místě budoucích obrub štěrkem a zhutnění

  • Příprava betonového lože obrub.
  • Pokládka obrub do betonového lože.
  • Usazení obruby na požadovanou výšku a zhotovení betonové patky z obou stran.