Pokládka strojem Optimas

Výhodou strojní pokládky je vyšší produktivita práce, menší podíl ručních prací a v nemalé míře i cena, která je nižší nežli cena za ruční pokládku.Kapacita pokládky je závislá na rozsahu prací.Výkony se pohybují až okolo 600 m2 za 1 pracovní den. Příprava kladecí vrstvy
Základem pro kvalitní pokládku zámkové dlažby s dlouhou životností je přesná příprava podkladu včetně kladecí vrstvy, na kterou se ukládají kameny. Urovnávač podkladu (pluh) se používá k přípravě velkých ploch. Pluh se zpravidla táhne kolovým nakladačem nebo podobným strojem po nivelačních kolejnicích a pokud to lze, tak po obrubnících nebo žlabech. Je vhodný pro stahování nejrůznějších materiálů jako štěrk, štěrkopísek, drť, písek atd. Pluh může být použit až do šířky 7,5 m a lze u něj nastavit také "střešní profil" (tedy středová převýšení ulice) v rozsahu (0-9%) díky použití mezikusů a adaptérů.
Pokládka strojem Optimas Pokládka strojem Optimas Pokládka strojem Optimas Pokládka strojem Optimas
Informace o přibližných cenách za jednotlivé úkony:
 • Strojní pokládka se pohybuje v cenových relacích od Kč 50,- do Kč 150,- za 1m.
 • Strojní pokládka na připravené podloží Kč 50,- až Kč 80,- za 1m.
 • Strojní pokládka včetně zaštípání, zapískování a přemetení Kč 90,- až Kč 110,- za 1m.
 • Strojní pokládka včetně zhotovení podkladní vrstvy,zaštípání,zapískování a přemetení Kč 140,- až 150,- za 1m.
Ceny jsou uvedeny bez dopravy, materiálu a bez DPH.

Ruční pokládka zámkové dlažby

Ruční příprava kladecí vrstvy:
 • Ruční příprava kladecí vrstvy za použití latě a nivelačních kolejnic.
 • Frakce kamene 4-8, (0-8).
 • Kladecí vrstvu je nutno nadsadit cca. o 10mm nad hranu obruby z důvodu konečného hutnění (žehlení) položené dlažby, při kterém dojde k poklesu hutněné dlažby.
Pokládka dlažby:
 • Ruční pokládka dlažby se provádí na urovnanou do příslušné nivelety staženou kladecí vrstvu.
 • Pokládka se provádí proti spádu dlážděné plochy, přísun kamenů a jejich pokládka je prováděna z již položené dlažby.
 • Na připravenou kladecí vrstvu se nevstupuje.
Ruční pokládka zámkové dlažby Ruční pokládka zámkové dlažby Ruční pokládka zámkové dlažby
Ruční pokládka zámkové dlažby Ruční pokládka zámkové dlažby Ruční pokládka zámkové dlažby
Ruční pokládka zámkové dlažby Ruční pokládka zámkové dlažby Ruční pokládka zámkové dlažby
 • Při pokládce je nutné dbát na přímost spár a jednotlivé dlaždice pokládat na sraz.
 • Nerovnosti spár se opravují rovnačkou spár (spec.páčidlo) a gumovou palicí.
 • Nestandardní ukončení ploch u krajů, vpustí,poklopů,sloupů atd. se řeší štípáním dlaždic na speciální lámačce nebo řezáním pilou na beton. Jakékoliv dobetonování není estetické a nemá dlouhou životnost.
 • Jako poslední fáze pokládky se provádí hutnění (žehlení ) dlažby pomocí vibrační desky opatřené gumovou podložkou.
 • Před hutněním provedeme kontrolu přímosti spár a očistíme plochu od nečistot.
 • Hutněním se srovnají výškové rozdíly jednotlivých dlaždic .
 • Po zhutnění provedeme zapískování spár křemičitým pískem frakce 0-2, případně provedeme druhé hutnění a zapískování.

Doplňkové činnosti

Prodej dlažby
Naše firma dodává v souvislosti s realizací stavby kvalitní a prověřené produkty fire BEST a.s., CS-BETON a SEMMELROCK. U těchto firem je zaručena vysoká kvalita produktů a krátké dodací lhůty čímž znatelně převyšují ostatní výrobce betonových dlažeb.

Kontejnerová doprava 3,5t
 • Doprava a prodej písků, štěrků, betonů, zeminy, stavebních materiálů a dalších.
 • Odvoz sutí a zeminy možno i s nakládkou strojem UNC 60.
Avia UNC-60 - stavební stroj Avia
UNC
 • Terénní úpravy zahrad a parků
 • Drobné zemní práce a nakládka materiálů.
 • Paletizační vidle nosnost 800kg
 • Vrtání děr pro sloupky plotů